Frøken Siv

Undervisningsopplegg og ideer til kunst og håndverksfaget

Kompetansemål etter 10.trinn

Kompetansemål

 

Visuell kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 1. bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
 2. bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
 3. tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler
 4. vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill
 5. stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer
 6. dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner

 Design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 1. designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
 2. beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare
 3. skape klær og drøfte mote, pris og kvalitet i et forbrukerperspektiv
 4. samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk
 5. beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping
 6. lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk
 7. gjøre rede for særtrekk ved nordisk design i et internasjonalt perspektiv

 Kunst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 1. diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur
 2. samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
 3. sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst

 Arkitektur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 1. tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv
 2. samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger
 3. vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger
 4. forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon
 5. bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer
Annonser(Kun synlig for administrator) *

Driftes av Bloggnorge.com - Gratis Blogg | PRO ISP - Blogg på webhotell og eget domenet | Genc Media - Webdesign og hjemmeside
Bloggen "Frøken Siv" er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse. Forfatter er selv ansvarlig for innhold. Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge[dått]com.
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.